ИНОВАЦИИ  ПРОЕКТИ:


*  Разработка на хипоалергенни ферментни продукти - 2003 - 2005 г.;

*  Нови функционални ингрaдиенти от модифицирани растителни полизахариди - 2006 - 2008 г.;

*  Ензимен синтез на глюкоолигозахариди с пребиотични свойства - 2008 - 2009 г.;

*  Нов биотехнологичен процес при получаване на биоактивни компоненти за функционални храни - 2009 - 2011 г.


  РАЗРАБОТКИ:


*   Ензимен синтез на олигозахариди и полизахариди
Съвременните иновативни решения при производството на нови материали и функционални добавки включват приложението на ензимни препарати при допълнителна обработка на различни суровини.
Специфичното действие на ензимите изисква много внимателно анализиране на всички технологични етапи на съответното производство осигуряващо конкурентноспособност.

*   Производство на ензимни комплекси
Водещо правило при производството на ензимни комплекси е комбинирането на свойствата на различни ензими с цел максимална ефективност при конкретно приложение.

*   Производство на симбиотични продукти – пробиотични млечнокисели бактерии и олигозахариди с пребиотично действие
В съвременната медицина се налага убеждението за значението на храненето при човека при превенция на различни заболявания.
Сложната микробиална екосистема в стомашно-чревния тракт на човека изисква внимателно изучаване на взаимоотношенията между микробите, населяващи тази част от човешкия организъм.