ЛАБОРАТОРИЯ


Лабораторията на СИБИО 93 ООД е създадена през 1993 год. и е оборудвана с необходимото за разностранната дейност на фирмата съвременно оборудване.

В нея, ние:
•  Контролираме
произвежданите от нас СИБИОГЕЛ®МС стабилизатори и емулгатори;
•  Експериментираме, за получаване на най-добрата (технологическа и икономически ефективна) комбинация от продукти и добавки от които производителите имат нужда;
•  Изследваме биотехнологичните процеси за получаване на биоактивни компоненти за функционални храни;
•  Търсим нови функционални ингрaдиенти от модифицирани растителни полизахариди, нови ензими, биологично-активни вещества и модификации на полизахариди;
•  Разработваме нови биотехнологични процеси за получаване на функционални и здравословни храни.

В лабораторията ние предлагаме като услуга:
1. Осъществяване на независим контрол на качеството и безопасността
на използваните от вас суровини и на крайните ви продукти, по стандартните физикохимични и микробиологични анализи;
2. Специфични анализи, съобразно вашите проблеми и нужди.